Healing

Mitt første Theta Healing kurs tok jeg i 2009, med kanadiske Steve Parker som instruktør. I 2014 tok jeg Theta Healing Advanced, i London med Anna Kitney, også en fantastisk kursleder. Siden har jeg aktivt brukt metoden, utviklet av Vianna Stibal, med fantastiske tilbakemeldinger fra klienter.

Under behandling vil jeg raskt gå i meditasjon, og gå opp til den kjærlighetskraften vi alle kommer fra og er en del av, enten du kaller det Gud, universet, Skaperen av alt som er, eller noe annet. Slik kobler jeg meg på ditt energifelt og jobber gjennom dette. Theta healing innebærer altså ikke fysisk berøring. Min oppgave er, når jeg ser hvilket område som trenger healing, å be om at den healingen utføres og så bevitne at det skjer. Det kan være rent fysiske ting vi ber om healing for, eller vi kan jobbe med blokkeringer av mer mental og emosjonell art. Enklere beskrevet: hvert enkelt menneske bærer med seg sine sannheter om seg selv og verden, bevisst og ubevisst. Disse sannhetene er konstant aktive, og ikke alle er av det gode slaget. Eventuelle sannheter som ikke lenger tjener deg kan vi be om å få fjernet og erstattet med nye og mere hensiktsmessige oppfatninger. Det kan også være at jeg presenterer nye sannheter som forslag til deg, disse kan vi med din tillatelse (ingenting skjer uten din tillatelse) be om at skal ”lastes ned” for deg og integreres i deg. Deretter kan du begynne å skape deg et nytt verdensbilde- og en ny tilværelse. Også her bruker jeg coaching for å identifisere dine «sannheter».

Reading / klarsyn

Under en reading får du veiledning ved at jeg leser energien din og på den måten får informasjon til deg og om deg, både på fortid, her-og-nå og på fremtid. Hos meg kommer informasjonen ofte i bilder, den kan komme som setninger, og informasjon kan også spontant dukke opp som «visshet» i bevisstheten min når jeg sitter foran en klient. Jeg jobber bare med positive energier, og i de tilfellene jeg formidler ting som kan oppleves ubehagelig eller utfordrende er det alltid med en konstruktiv og god grunn, og med et forslag til løsning eller måte å håndtere det på. Jeg kan også få inn nære og kjære på den andre siden, og ånde-guidene dine. Sammen går vi gjennom de sakene som opptar deg i øyeblikket, og du vil også kunne stille spørsmål. Navn og spesifikke spørsmål trigger gjerne informasjon. Bruker tarotkort om ønskelig. Jeg integrerer ofte reading og coaching, da det underveis i en reading kan dukke opp temaer som blir gjenstand for samtale.

Coaching

Coachingutdannet ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Høsten 2010 tok jeg MI (motiverende intervju), og høsten 2015 har jeg fulgt andre og avsluttende modul, kalt Coaching og livslæring. Da selve eksamen i Coaching og livslæring vil tas på et senere tidspunkt tar jeg inntil videre studentpris på rene coachingtimer. I en coachingsamtale er det din utvikling som er i fokus. Klienter som velger å benytte seg av coaching kommer ofte med mål de ønsker å nå, og gjerne et ønske om endring. Kanskje er det viktige valg som skal tas? Kanskje skal du navigere i en uoversiktlig livssituasjon, eller har noe du ønsker større bevissthet omkring? Her blir jeg som coach en samtalepartner, du kommer med tema og min oppgave er å stille de riktige spørsmålene, slik at du selv kan komme frem til svarene.

Husrens

Uro og ubehag i eget hjem er ofte det som får klienter til å oppsøke hjelp. Under en husrens fører jeg over sjeler som sitter fast «mellom livene». I tillegg vil jeg rense og balansere energien i huset, og om nødvendig gi healing til klienten(e) som bor der. Her benytter jeg meg av samme teknikk som i Theta healing, kobler meg på skapekraften og ber derfra om at de(n) gjenboende sjelen(e) skal føres over i lyset, deretter ser og føler jeg det skje. Målet: fred og ro for alle involverte. Jeg har med hell utført husrens på avstand, men foretrekker i utgangspunktet å fysisk være på stedet. Jeg ønsker å vite minst mulig i forkant før jeg har fått gått gjennom huset. Ikke nøl med å kontakte meg hvis du opplever fenomener hjemme som du tror en husrens kan hjelpe på, også om det er bare en generell følelse av nærvær eller ubehag- jeg hjelper gjerne.